Čas: 17:21 Datum: 15.12.2019 Svátek: Počítadlo: 
Články:  [všechny]  [Proč přijít]  [jak to funguje]  [Z praxe]  [Témata]  [Víkendové relaxační pobyty]

Témata

Stres, nespokojenost, nepřátelství, nerozhodnost, nízké sebevědomí
Vady očí, uší, poruchy řeči, výslovnosti
Pomočování, poruchy spánku
Dyslexie a ostatní poruchy učení
Soustředění, strach, neklid
Manželské vztahy a vztahy v rodině
Chování, paměť
Bolesti na těle, fyzické potíže
Těhotenství - jsem jinak zdravá
Neúspěch v zaměstnání, ztráta zaměstnání
Kouření a jiné závislosti
Alergie
Nadváha